چاپ رامتين با برخورداري از سالها تجربه خدمات چاپ افست را به شرح زير و

به صورت شبانه‌روزي ارائه مي‌نمايد:

 

* چاپ چهار رنگ با دستگاه اسپيد مستر چهار رنگ دو ورقي

* سليفون مات و براق تا ابعاد 50 در 70

* خط «تا» تا ابعاد 50 در 70

* برش و بسته بندي

 

*
چاپ رامتين