ليتوگرافي رامين با هدف ارائه خدمات پيش از چاپ در دي ماه 1377 كار خود را به صورت رسمي آغاز نمود و تا كنون به صورت مستمر در خدمت مشتريان گرامي بوده است.

دقت ، سرعت و كيفيت ويژگي كار ماست. همچنين فايل بدون اجرا، خروجي در جا؛ سالهاست كه شعار اصلي كار ليتوگرافي رامين بوده است و اين ممكن نيست مگر در صورت اعمال مديريت ويژه و به كارگيري امكانات مدرت و به روز براي خدماتي كه به مشتريان ارائه مي‌شود.

دريافت اينترنتي فايل و تهبه فوري فيلم و يا پليت نيز جزو خدمات روزمره ماست. اين واحد ليتوگرافي آماده ارائه هرگونه خدمات چاپ و پيش از چاپ به شرح زير مي‌باشد.

* طراحي آرم، پوستر، كارت دعوت، كاتالوگ، تصويرسازي كتاب

* صفحه‌آرايي مجله و كتاب و كليه سفارشات گرافيكي ديگر

* خروجي پليت مستقيم در همه ابعاد

* خروجي فيلم پزيتيو و نگاتيو در همه ابعاد

* تهيه زينك پزيتيو و نگاتيو در همه ابعاد

ليتوگرافي رامين